Carporty fotowoltaiczne na francuskich parkingach

Panele fotowoltaiczne obowiązkowe na francuskich parkingach

Nowe przepisy francuskiego Senatu wprowadzają obowiązek instalacji paneli fotowoltaicznych na większych parkingach, w tym również tych, które zostały zbudowane przed wejściem w życie nowych przepisów. Właściciele parkingów, którzy nie zainstalują paneli, będą musieli zapłacić wysokie kary. Czy panele fotowoltaiczne obowiązkowe będą również na na polskich parkingach ?

Obowiązek fotowoltaiki na większych parkingach

Nowe przepisy zakładają, że operatorzy parkingów, na których znajduje się przynajmniej 80 miejsc parkingowych, będą musieli wyposażyć je w fotowoltaiczne zadaszenia, znane jako carporty. Co istotne, prawo nie ogranicza się tylko do nowo otwieranych parkingów, ale obejmuje także już istniejące obiekty.

Harmonogram wdrażania

Nowe przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2023 roku. Od tego momentu właściciele parkingów posiadających od 80 do 400 miejsc będą mieli pięć lat na wyposażenie swoich parkingów w fotowoltaiczne zadaszenia. Natomiast właściciele większych parkingów będą musieli zainstalować panele fotowoltaiczne w okresie do 3 lat. Nowe przepisy nakazują im pokrycie fotowoltaicznymi zadaszeniami przynajmniej połowy powierzchni parkingu.

Wysokie kary

Początkowo projekt nowych regulacji zakładał, że właściciele parkingów, którzy nie zainstalują systemów fotowoltaicznych na czas, muszą liczyć się z karami sięgającymi 10 tysięcy euro za każdy rok opóźnienia. Jednak w trakcie prac nad nowymi przepisami we francuskim parlamencie zmieniono sposób naliczania kar.

Zgodnie z nowym ustaleniem, kary będą wynosić 50 euro za każde miejsce parkingowe. Ta stawka będzie naliczana za każdy miesiąc opóźnienia. Przykładowo, dla parkingu posiadającego 80 miejsc, roczna kara wyniesie 48 tysięcy euro.

Wpływ na rozwój fotowoltaiki

Nowe przepisy dotyczące obowiązkowej instalacji fotowoltaiki na większych parkingach mają spowodować znaczny wzrost popytu na te rozwiązania we Francji. Carporty wyposażone w panele fotowoltaiczne będą nie tylko dostarczać energię dla parkingu, ale także przyczyniać się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej. To z kolei przyspieszy transformację francuskiego sektora energetycznego i przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Niedługo i w Polsce

Należy się spodziewać, że panele fotowoltaiczne obowiązkowe będą również u nas. Choć Polska nigdy nie należała do pionierów zielonej energii, zmiany, choć z opóźnieniem trafiają i do nas. Warto się na nowe prawo przygotować zawczasu, a nie czekać do ostatniej chwili, gdy do wykonawców instalacji paneli fotowoltaicznych rzucą się wszyscy administratorzy i właściciele parkingów.

Udostępnij artykuł

Ślusarka aluminiowa Łódź Zdjęcie poglądowe aluminiowych drzwi przesuwnych, tarasowych
MS ALUMINUM

STOLARKA ALUMINIOWA W ŁODZI

STOLARKA ALUMINIOWA Łódź jest miastem o bogatej historii przemysłowej, które przeżywa obecnie prawdziwą rewolucje w dziedzinie budownictwa i designu. Stare fabryki włókiennicze, przerabiane są centra

Czytaj dalej »